Kezdőlap

„Ha az igazság nem is szokott győzni – vagy nagyon ritkán -,
azért minden igazságtalanságon fel kell háborodni, mert ha mindenki vállat von,
nem áll meg a lábán a világ.” Ancsel Éva

Dr. Zsédely Andrea ügyvéd Győr, Dr. Zsédely Andrea, ügyvéd Győr, Győr ügyvéd, győri ügyvéd

Több mint negyed évszázados ügyvédi pályafutásom alatt többször éreztem magam kiváltságosnak azáltal, hogy pszichológus, jogi, számviteli diplomámmal felvértezve, segítő kezet nyújthattam ügyfeleimnek céljaik elérése érdekében. Jól tudom, hogy Dell’Adami Rezső múlt században írt gondolatai éppoly igazak ma is, mint akkor, mely szerint

 „Az ügyvéd a törvény lovagja, a jog harcosa a jogtalanság ellen. Az ügyvéd kölcsönöz szót az elnyomott panaszának, oltalmazza a gyengét bármilyen hatalom, vagy csel sértő támadása ellen. Mi több, és a mai bonyolult jogi és állami szervezetben fontosabb: védi a polgárt a joglátszat, a jogmegtagadás, a hivatalnoki és bírói vétség, mulasztás, közöny, tévedés s az állami jogtalanság ezer formája ellen.”

Munkám során a főszerepet mindig is ügyfeleim érdekeinek képviselete töltötte be. Szeretnék segítségükre lenni a jogszabályok olykor labirintus jellegű útvesztőiben, ezért választottam pszichológus végzettségem mellé az ügyvédi hivatást.

Célom, hogy a hozzám fordulók jogi problémáit ügyfélközpontúan, professzionálisan, és megelégedettségükre oldjam meg. Megítélésem szerint, mindez magában foglalja a magas ügyvédi szakmai színvonalat, a hatékony, azaz gyors és pontos ügyintézést, valamint a korrekt tájékoztatással egybekötött jogi tanácsadást, hiszen ezen feltételek együttesen eredményezik az ügyfél és az ügyvéd közötti kapcsolat alapját képező bizalom kialakulását, és az ügyek eredményes megoldását.

IRODÁM JOGI SZOLGÁLTATÁSAI: